tinaogbent.dk

En blog om livets små og store genvordigheder

Vikariat Jobcenter Kolding

Det er mere end to måneder siden vi skrev sidst, og det har for en gangs skyld en årsag, som er gangbar. 🙂

Virksomhedspraktik

Siden sidst, hvor jeg fortalte, at jeg var kommet i virksomhedspraktik hos Capacent IKU, er der sket en hel del. Som skrevet sidst vidste jeg, at Capacent ikke kunne bruge mig på grund af min manglende erfaring. Det forhindrede mig selvfølgelig ikke i alligevel at tage snak med chefen om mulighederne for ansættelse. Hun var positiv overfor mig som person, men afvisende over for en ansættelse, da jeg jo ganske rigtigt ikke havde den store erfaring.


Jobcenter Kolding

Pludselig slog hun mig på låret og udbrød: “Jobcentret har sendt en  mail. De mangler en vikar”! Fluks slog hun op, fandt mailen fra Jobcentret som ganske rigtig stod og manglede en vikar og skrev en mail tilbage til Jobcentret, hvor hun anbefalede mig i høje toner.

En ½ time efter ringede de fra Jobcenter Kolding og bad om en samtale.

Samtale hos Jobcenter Kolding

Næste dags formiddag var jeg så til samtale med to fra Jobcentret, og allerede undervejs fornemmede jeg, at den forløb godt. De spurgte selvfølgelig lidt ind til mig som person og til mine kvalifikationer, men ellers snakkede vi nærmest bare frem og tilbage.

Jeg kunne fortælle dem, at jeg faktisk havde søgt en virksomhedspraktik i Jobcentret, men at den tidligere chef ikke mente, der var overskud til at tage en praktikant ind. Jeg sagde ikke, hun havde været ubehagelig… Det gjorde selvfølgelig indtryk.

På et tidspunkt nævnte de lønnen, og jeg replicerede: “Det var godt nok ikke meget.” Det overraskede dem lidt, men som jeg siger: “Bare fordi man står med hatten i hånden behøver man jo ikke reklamere det.” 🙂 Lidt overraskende kendte ingen af dem til de private lønforsikringer, så da jeg nævnte, hvad jeg fik som arbejdsløs, blev de noget forbløffet.

Vi aftalte, at de ville ringe tilbage om eftermiddagen og kl. 14.15 ringede de og sagde at jobbet var mit, hvis jeg ville have det. 🙂

Jeg har sidenhen fået at vide, at de valgte mig, fordi jeg “hvilede i mig selv.” Til det kan jeg kun sige, at jeg altid går ind med den indstilling, at jeg skal fortælle/vise, hvad jeg kan, hverken mere eller mindre. Når jeg ikke prøver at udgive mig for noget, jeg ikke er, bliver jeg heller ikke nervøs.

Virksomhedspraktik i Jobcentret

Ugen efter startede jeg så i fire ugers virksomhedspraktik, hvor jeg blev sat ind i de forskellige arbejdsområder.

Mit primære arbejde består i at betjene kunderne i Jobbutikken samt at tage telefonen på hovednummeret. Det vil i praksis sige, at jeg får et hav af forskellige spørgsmål, der bevæger sig ind i alle områder af lovgivningen omkring arbejdsløshed, fleksjob og så videre, så det er godt nok noget af en mundfuld!

Mit tidligere virke som henholdsvis tillids- og sikkerhedsrepræsentant og arbejdsløs kommer mig dog til gode, da jeg jo har været nødt til at sætte mig en del ind i reglerne. Og endelig er jeg jo ikke alene, er der noget jeg ikke kan svare på, sender jeg selvfølgelig folk videre til eksperterne på de enkelte områder.


Vikariat

Mandag går det løs, for da starter jeg i den ordinære ansættelse. Jeg håber naturligvis det kan føre mere med sig, men uanset hvad, så høster jeg i hvert fald noget erfaring, som øger mine chancer efterfølgende betragteligt. Og nu har jeg da om ikke andet arbejde frem til d. 4. oktober.

Dagen i Jobcentret

Selve arbejdet er lige mig. Da jeg jo har meget kontakt med “kunderne” er ingen dage ens. Der er alle mulige typer og alle mulige situationer. Nogle græder, andre er agressive, men fælles for dem er, at det jo er situationen, de frustrerede over, og hvis jeg kan give dem en oplevelse af at blive imødekommet i stedet for imødegået, kan jeg måske bidrage til at gøre deres frustration lidt mindre, situationen kan jeg jo ikke ændre.

Mange har også store problemer med at betjene sig af computere, og da det faktisk i (for) høj grad er en forudsætning for at opfylde de krav, der stilles til arbejdsløse, kommer mine tidligere erfaringer som IT-underviser også til sin ret.

Livets tilfældigheder

Som du har kunnet læse, var det faktisk meget tilfældigt, at jeg kom ned på Jobcentret. Men hvis jeg ikke havde opsøgt heldet, var det aldrig sket.

Da jeg blev ledig havde jeg arbejdet 24 år i avisbranchen, så meget af min tid som arbejdsløs har gået med at skabe et nyt netværk. 80% af alle stillinger bliver besat via netværk, så alle de opslåede stillinger, vi som arbejdsløse slås om, udgør altså kun 20%.

Netværk er altså den suverænt mest effektive jobsøgning.

Arbejdsløshed

Arbejdsløshed påvirker alle aspekter af livet, så hvis du sidder inde med spørgsmål eller kommentarer om det  praktiske eller psykiske omkring arbedjsløshed, er du velkommen til at bidrage eller spørge. I sidste tilfælde vil vi forsøge at svare eller dele vores egne erfaringer efter bedste evne.

Nok for nu – grib nuet! 🙂


2 thoughts on “Vikariat Jobcenter Kolding

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *