tinaogbent.dk

En blog om livets små og store genvordigheder

Jobcenter nægter at flytte møde pga. begravelse

Hvordan er reglerne for rådighed og dagpenge

En af dagens hovedhistorier i Ekstra Bladet handler om en mand, der ikke kunne få flyttet et møde på det lokale jobcenter for at deltage i sin egen mors begravelse. Her en kort gennemgang af reglerne.

Rådighed i forhold til jobcenter og a-kasse

Når man er medlem af en a-kasse, er det a-kassen, som skal vurdere, om man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det har i realiteten ikke noget med Jobcentret at gøre, og i helt konkrete tilfælde skal Jobcentret underrette a-kassen. A-kassen skal herefter vurdere om der er grund til en eller anden form for handling.


At stå til rådighed

Når man modtager dagpenge eller kontanthjælp som ledig, er det en forudsætning, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvad betyder det? Det betyder, at man skal betragte jobcentret og sin eventuelle a-kasse på samme måde, som man ville betragte sin arbejdsgiver, hvis man var i arbejde. Og normalt står man jo til rådighed for sin arbejdsgiver minimum fem dage om ugen i dagtimerne.

Rådighedsbegrebet er ikke kun et krav.

Nogle gange kan man få det indtryk, at rådighedsbegrebet er en straf, der med bulder og brag skal tvinges igennem, men det er det ikke. Der er snarere en definition.

Hvis man f.eks. er syg, skal man ikke stå til rådighed, men modtager i stedet sygedagpenge. Altså fuldstændig som man ikke står til rådighed for sin arbejdsgiver, hvis man er i arbejde og har meldt sig syg.

Kassetænkning

Et lille sidespring. De mange skøre og umenneskelige historier, der kommer op i pressen, har ikke sin baggrund i love og bekendtgørelser, men antagelig i den måde stat og kommuner afregner indbyrdes.

Der er nogle refusionsaftaler mellem stat og kommuner, der gør at udgiften for kommunerne bliver betydeligt mindre, hvis ledige er i aktivering, fremfor bare ledige. Det har så bevirket at nogle kommuner tilsyneladende agerer hinsides al fornuft bare for at spare penge.

Kassetænkning er noget fanden har skabt i vrede. Og ingen skal være i tvivl om, at vi føler os godt og grundigt taget ved næsen, da det er vores indtryk, at en stor del af vores surt indbetalte skattekroner bliver brugt til at flytte penge rundt mellem forskellige kasser i stedet for at blive brugt til noget fornuftigt.

Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis man, når der kommer 100,- kr. ind i skat, bruger de 80,- kr. af dem på at slås om pengene, så der kun er 20,- kr. tilbage til det, de oprindeligt var beregnet til.

Tænk hvis vi hver især i vores private husholdninger handlede på samme måde – så ville vi alle leve af havregrød!

Gab! Undskyld tilbage til jobcentrene.


Jobcenter nægter mand fri til mor begravelse

Søren Landkildehus, afdelingsleder i Jobcenter Struer skulle i følge Ekstra Bladet have udtrykt forståelse for manden, der ikke kunne blive fritaget for deltagelse i et informationsmøde på jobcenteret, men samtidig have slået fast at – citat: “Vi er nødt til at følge den lovgivning, der er på området” og “Der er klare regler for, hvornår en jobsøgende må aflyse et møde og samtidig beholde dagpengene. Begravelser falder ikke ind under dem.”

Det er notorisk forkert!

Det siger loven om rådighed

Oversat til dansk siger loven, at man skal være arbejdssøgende for at modtage dagpenge eller kontanthjælp som ledig.

Det er et eller andet sted logisk. Vi har ikke borgerløn i Danmark, og det formodes, at man selv tjener sine penge. Men hvis man af en eller anden grund f.eks. på grund af sygdom eller ledighed ikke er i stand til det, kan man få udbetalt nogle penge til at opretholde livet enten i form af skattefinansieret hjælp og/eller udbetaling fra en forsikring.

Det er det, vi kalder velfærdssamfundet – at vi sikrer hinanden mod de værste bivirkninger af uheld i livet.

Så langt så godt. Sådan en lov skal jo bruges i praksis og til det formål har man cirkulærer. Lidt mere gab og fakta 🙂

Sådan skal det forstås

Uddrag af et cirkulære:

Cirkulære om Jobcentres og andre aktøreres elektroniske fremsendelse af underretningspligtige hændelser og servicemeddelelser til a-kasserne

4.1.2
Jobcentret kan udsætte en samtale/møde, når den ledige på forhånd henvender sig til jobcentret og beder om udsættelse pga. forhold som ikke kan forårsage tvivl om den lediges rådighed (…) Her udover skal der skeles til, om man i et ordinært ansættelsesforhold i den pågældende situation ville give tjenestefrihed.

Loven er klokkeklar.

Vi har aldrig hørt om et menneske, der er i arbejde, som ikke har haft betalt frihed til sin egen mors begravelse!

Jobcentret skal flytte et planlagt møde, så en ledig kan komme til sin mors begravelse – og a-kassen skal ikke underrettes!

Skrankepaver og umenneskelighed

Loven kan altså ikke bruges som argumentation for urimelig og umenneskelig behandling af mennesker.

Det er altid nødvendigt at tage forbehold i forhold til det, der fortælles i en utroligt sløset og sensationshungrende dansk presse, som hellere vil skrive en god historie end forholde sig til fakta.

F.eks. kunne Ekstra Bladet jo selv have undersøgt ovenstående og spurgt ind til reglerne i stedet for bare at citere en afdelingsleder…

Der findes selvfølgelig gode og dårlige medarbejdere alle vegne – også i jobcentrene – men som det gerne skulle fremgå, er det altså ikke nødvendigvis loven, der er noget galt med.


One thought on “Jobcenter nægter at flytte møde pga. begravelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *