tinaogbent.dk

En blog om livets små og store genvordigheder

Kommunale job med løntilskud

Ugebrevet A4 har været inde at se på tallene omkring løntilskud i det offentlige og særlig kommunernes brug har været nævnt.


Kvoter

Det er sådan, at regering og folketing pålægger kommunerne, at de skal oprette et vist antal job med løntilskud. I 2010 har regeringen pålagt kommunerne at oprette det, der svarer til 17.500 fuldtidsjob med løntilskud.

Hvis de ikke gør det, bliver de straffet økonomisk – rimeligt hårdt endda. Hvis kommunerne ikke opretter job med løntilskud, bliver der altså færre penge til børnehaver og flere til statskassen eller private aktører på arbejdsløshedsmarkedet.

Forbrug

Pr. 1. august 2010 har kommunerne en opfyldelses procent på 56, så kommunerne er faktisk bagud i forhold til det antal, som er blevet dem pålagt.


Kommunerne sparer

Kommunerne sparer i disse år og det koster også arbejdspladser. Alligevel opretter de nye job, nu bare med løntilskud og til en løn der svarer til dagpengesatsen. Det kan virke som, og er vel også, udnyttelse af arbejdsløse, der ikke får en anstændig løn, og som ikke kan sige nej til jobbet uden det får alvorlige økonomiske konsekvenser.

Men det er et paradoks, for man skal altså heller ikke være blind for, at et job med løntilskud kan være en vej ind på arbejdsmarkedet, også i det offentlige, for der bliver faktisk rekrutteret og ansat folk i job på helt ordinære vilkår fra løntilskudendes rækker, og der er mange ledige som får opkvalificeret sine kompetencer med bedre beskæftigelsesmuligheder til følge.

Om man så kunne bruge en del eller alle pengene bedre på uddannelse eller andet, er så en helt anden snak.


Kassetænkning

Alle ved at ingen almindelige mennesker forstår det med de forskellige kasser, og pressen passer som sædvanlig ikke sit arbejde, så derfor efterlader det et indtryk af umenneskelige kommuner, der udnytter situationen.

Sandheden er imidlertid, at det er forkert at skyde på kommunerne, for de gør bare, som de er blevet pålagt af regering og folketing.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *